Hvad er Social Tænkning?

Langt de meste kommunikation mellem to mennesker består ikke af de konkrete ord, der bliver sagt. Kropssprog, tonefald, kropsholdning, berøring/ikke-berøring, rammerne omkring kommunikationen og så videre sender alt sammen signaler, som de fleste af os har lært at tolke intuitivt – helt uden at tænke over det. Og derfor tager vi ofte forgivet, at andre besidder de samme evner til at tænke socialt.

Men for andre er denne proces alt andet end naturligt. Mange børn og unge scorer således højt på intelligenstest, og selvom de ikke intuitivt kender nuancerne i social kommunikation. Derfor har de ofte svært ved at begå sig, når de er sammen med andre.

Amerikanske Michelle Winner har udviklet konceptet Social Tænkning, som er målrettet mennesker, der har vanskelighed med at tænke eller handle socialt. Metoden anvendes i stigende grad verden over til at opbygge sociale kompetencer hos elever, studerende og voksne. Metoden har vist sig at være meget velegnet i forhold til normaltbegavede børn og unge med autisme, Asperger, ADHD og tilsvarende udfordringer, der har svært ved at tænke og handle socialt.

Metoden har desuden vist som et velegnet redskab til at fremme inklusion i skolen.

Men også børn og unge uden diagnoser og andre udfordringer har i stigende grad svært ved at aflæse andre menneskers basale følelser. Berlingske skrev således i november 2016 i en artikel om “generation smartphone”, at “almindelig omgang med andre mennesker, der tidligere var en selvfølgelig del af opdragelsen i hjemmet, er kommet på skoleskemaet i alle Faxe Kommunes folkeskoler. Skolen tilpasser sig en ny tids børn”.

 

Temanummer af Landsforeningen Autismes medlemsblad:

Landsforeningen Autisme udgav i februar 2017 temanummer om social tænkning, bl.a. med en beskrivelse af konkrete undervisningsforløb.

Du kan læse nummeret her.

 

Social Tænkning er et koncept, der er udviklet af Michelle Garcia Winner for at hjælpe disse mennesker, og forskning viser, at det virker. Det fremgår bl.a. af en artikel i Journal of Autism and Developmental Disorders.

 

Læs mere om Social Tænkning på den amerikanske hjemmeside.

 

Materialer mv fra kursus i Danmark i 2017

I maj 2017 besøgte Michelle Winner Danmark og underviste i 2 dage 300 deltagere i Social tænkning.

Læs mere om indholdet i kurset og om oplægsholderne.